LỊCH KHAI GIẢNG T10/2015

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY WEDO-WEGOOD

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10 – 2015 

TT

KHÓA HỌC

CƠ SỞ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

CA HỌC

NGÀY TRONG
TUẦN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC WEDO

1 Hành trang cho bé vào lớp 1 Cầu Giấy 03/10/2015 9h-11h Thứ 7
9h-11h Thứ CN
2 Hành trang cho bé vào lớp 1 Hoàn Kiếm 06/10/2015 15h-17h Thứ CN
18h-20h Thứ 3
3 Phát triển tư duy và ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ Cầu Giấy 03/10/2015 9h-11h Thứ 7
4 Phát triển tư duy và ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ Hoàn Kiếm 17/10/2015 15h-17h Thứ 7
5 Khắc phục nhược điểm cho trẻ Cầu Giấy 10/10/2015 18h-20h Thứ 7
6 Khắc phục nhược điểm cho trẻ Hoàn Kiếm 22/10/2015 18h-20h Thứ 5
7 Tư duy tích cực và khởi tạo động lực cho con Cầu Giấy 17/10/2015 15h-17h Thứ 7
8 Tư duy tích cực và khởi tạo động lực cho con Hoàn Kiếm 22/10/2015 18h-20h Thứ 5
9 Kỹ năng sống toàn diện Cầu Giấy 18/10/2015 18h-20h Thứ CN
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOMKIDS
1 Kỹ năng sống nguyên tắc và phát triển tư duy Cầu Giấy 10/10/2015 9h-11h Thứ 7, CN
2 Kỹ năng sống nguyên tắc và phát triển tư duy Cầu Giấy 24/10/2015 15h-17h Thứ 7, CN