Số 7 – Truyện cười ‘‘ tưởng cô cũng vậy ’’

Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi:

Cô giáo :“ Tại sao thứ 2 em không đi học ? ”

Học sinh : “Thưa cô hôm đó mẹ em giặt hết quần áo nên em không có đồ mặc ah !”

Cô giáo : “ Thế hôm thứ 3 thì sao ?”

Học sinh : Thưa cô! Em có đi học ah! Nhưng đi qua nhà cô thấy quần áo cô phơi … tưởng cô cũng vậy, nên em quay về ah!

Tác giả : Đức Tâm – Lớp PP 10 – 12