THIỆN NGUYỆN TẾT 2016 – LAN TỎA YÊU THƯƠNG

“Thiện nguyện tết – Lan tỏa yêu thương Wedo – Wegood” là chương trình được tổ chức bởi phụ huynh và học sinh Wedo – Wegood.
Hy vọng với chuyến đi vừa qua, các học sinh đã học được cách yêu thương, chia sẻ, kết nối với mọi người, các phụ huynh đã có được những kỷ niệm đẹp với các con. Nhưng hơn hết, chúng ta đã kết nối được với nhau nhiều hơn để gia đình Wedo – Wegood ngày càng vững mạnh.