Với mong muốn tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các con rèn luyện những kiến thức đã được học một cách thực tế, phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân, trong thời gian qua nhà trường đã tổ chức chương trình F’s Wedo – Wegood theo định kỳ 3 tháng/lần. Tuy nhiên, với mong muốn các con sẽ có nhiều sân chơi hơn, sáng tạo hơn, có ý thức làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm…Do đó, ngoài chương trình F’s Wedo – Wegood chuyên gia Phạm Hiền và Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định thành lập CLB phóng viên Wedo – Wegood.

CLB phóng viên Wedo – wegood chính là sân chơi để các con thỏa mãn những đam mê, sáng tạo hết mình, tiếp cận với phương thức làm việc chuyên nghiệp để có những bước tiến và dần hoàn thiện bản thân hơn. Đây chính là bộ phận sản xuất ra tạp chí Wedo – Wegood, phát hành 3 tháng/số cùng với phòng Truyền thông của nhà trường.