CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN HỌC SINH WEDO-WEGOOD

Sau đây là một video phỏng vấn học sinh đang học tập tại Wedo-Wegood. Xem các bạn ý cảm nhận thế nào về Wedo-Wegood và bản thân đã thay đổi được gì khi học tập và trải nghiệm tại Wedo – Wegood nhé

Call Now Button