Gala gia đình Wedo Wegood – Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Ngày 21/1/2018 vừa qua như thường lệ toàn thể các cha mẹ, các con và Wedo – Wegood lại cùng dành thời gian để nhìn nhận, tổng kết 1 năm đã qua, chào đón năm mới trong chương trình “Gala gia đình Wedo Wegood – Ấm áp yêu thương xuân 2018”.

Có thể nói khác với mọi năm, chương trình “Gala gia đình Wedo Wegood – Ấm áp yêu thương xuân 2018” đã mang đến những tiếng cười, những màu sắc tiết mục đầy mới lạ. Trong không khí xuân, thời tiết ủng hộ, những tràng pháo tay rộn rã đã được thể hiện tinh thần “Với Wedo – Wegood chúng ta là một gia đình”. Hãy cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh đáng nhớ diễn ra trong chương trình nhé!

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Gala gia đình Wedo Wegood - Ấm áp yêu thương xuân 2018

Call Now Button