Số 6 – Wedo yêu thương!

Yêu thương – văn Minh – Lịch sự – Tử tế

Dám nghĩ – dám làm –  dám chịu trách nhiệm

Thay đổi và phát triển

Câu khẩu hiệu của trường

Thật hay và ý nghĩa

Với các bạn học sinh

 

Những buổi đi dã ngoại

Trường đã cho các bạn

Nhiều hoạt động thú vị

Nào là chơi, là học

Như thể học mà chơi

 

Trường là một gia đình

Cô thầy là cha mẹ

Các con là học sinh

Không gian ấm cúng nhất

Chỉ là trường Wedo

Trường dạy giáo dục nhất

Cũng là trường Wedo

Nào cùng học cùng chơi

Ở Wedo – Wegood !

Phóng viên – Phạm Tiến Thành lớp K74 Kids (3-5)

Call Now Button