CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH VŨ QUANG DUY

Sau một thời gian học tập và trải nghiệm những phương pháp cũng như kỹ năng tại Tổ chức đào tạo kỹ năng sống và phát triển tư duy Wedo-Wegood. Học sinh Vũ Quang Duy đã có đôi điều cảm nhận của mình về Wedo-Wegood 

Call Now Button